דברי ראש המועצה

לפני כ-4 שנים קבוצת תושבים ותושבות משכונת "גנים מערב" פנתה למועצה בבקשה להקים בי״ס יסודי בשכונה. טענתם/ן העיקרית הייתה כי המרחק מהשכונה לבי״ס אליו משויכים לשכונה גדול מדי ומאלץ שימוש ברכב הפרטי, לעומת יתר השכונות ביישוב הנמצאות במרחק הליכה לבי״ס. פנייתם נבחנה בבדיקות מקצועיות שונות ולבסוף הנהלת המועצה קיבלה החלטה להקים בי״ס יסודי בשכונה. השלב הבא בקידום התכנית היה הגשתה לאישור הוועדה המקומית. אולם, לועדה המקומית הוגשו התנגדויות רבות מצד תושבים ותושבות בשכונה.  מתנגדי התכנית טענו כי הקמת ביה״ס בשכונה יביא  לירידת ערך הדירות ולעומסי תנועה. לבסוף, הוכרע הנושא בבית המשפט שפסק לטובת החלטת המועצה ובעד הקמת בי״ס חדש בשכונה.  לצד הפסיקה המשפטית המאשרת את החלטת המועצה, נמצא חזון הישוב המעגן את הערך של מעורבות קהילתית. לכן, למרות שהמועצה אינה מחוייבת לכך בחרנו לבחון בשנית את ההחלטה שהתקבלה, אך הפעם הוחלט להכניס אל סל השיקולים המקצועיים גם את עמדות ודעות הציבור בנושא. זאת מתוך הבנה כי ניתן בכך להגביר את תחושת השייכות בקרב התושבים והתושבות, וכי הם/ן יכולים/ות להעלות תובנות ומסקנות מהשטח שישפרו את ההחלטה הסופית.

הבחירה בשיתוף הציבור היא בחירה ערכית ביסודה. לתהליך זה פוטנציאל רב עבור כל הצדדים – לתושבים ולתושבות ניתנת ההזדמנות לפתח אפיקי נגישות ישירים ובלתי אמצעיים לתהליכי קבלת החלטות, לבטא בהם את השקפותיהם/ן ובכך להיות מעורבים/ות בתהליכי קבלת ההחלטות. עבור הקהילה ניתנת ההזדמנות לחיזוק מערכות היחסים בין הפרטים בה ובכך להגביר את תחושת השייכות והקהילתיות. עבור המועצה ניתנת ההזדמנות לשפר את איכות קבלת ההחלטות על ידי שיח קשוב ופתוח, להגביר את האמון בשירות הציבורי ולהרחיב את בסיס הלגיטימציה של ההחלטה

על מנת לממש פוטנציאל זה נבחר צוות מקצועי חיצוני למעוצה ואובייקטיבי ממשרד ׳רן וולף - תכנון אורבני וניהול פרויקטים׳ לניהול התהליך על פי העקרונות הבאים:

שקיפות מלאה - למידע המקצועי ולאופן קבלת ההחלטה

  • שיח מבוסס ידע ונתונים – על אף האמוציות הרבות, ההחלטה מושפעת מתחומים מקצועיים רבים כמו תכנון, תנועה, קהילה, כלכלה לכן יש חשיבות עליונה בהובלה של שיח מקצועי הסוקר את כלל מערכת השיקולים העומדים בבסיס החלטה
  • נגישות לתהליך - גם עבור הקהלים שאינם היו דומיננטיים בשיח עד כה על מנת לוודא כי קולם של כולם/ן נשמע
  • נגישות למידע – הנגשת המידע המקצועי והנתונים באופן בהיר ופשוט

השאלה אליה נרצה לקבל תשובה בתהליך היא – האם להקים בי״ס יסודי ממלכתי בדרך המשי?

  • את מי נשאל – את התושבים והתושבות באזור הרישום
  • איך נשאל – סקר עמדות בעד/נגד לצד מפגשי שיח משותפים
  • איך תתקבל ההחלטה – לאחר איסוף וניתוח הממצאים תתגבש המלצה על ידי הצוות המקצועי. ההמלצה תוגש למועצה והיא זו שלבסוף תקבל את ההחלטה הסופית.

אני מאמינה כי סוגיית הקמת בי״ס הינה רחבה ועמוקה מכפי הנראה לעין. היא עוסקת בחינוך שאנו רוצים לילדינו, באופי הקהילה שבה אנו חיים והיחסים בתוכה, באורח החיים שאנו רוצים, בדמוקרטיה והיכולת שלנו ולהשפיע על מציאות חיינו. מתוך הבנה זו בחרנו לצאת לתהליך אמיתי של שיתוף ציבור, תהליך שיקדם שיח של הבנות על פני שיח של פלגנות ובסופו של דבר יאפשר לכל הצדדים בו לקבל בהבנה את ההחלטה שתתקבל. אני מזמינה אתכם ואתכן תושבי ותושבות שכונת גנים מערב להיות שותפים לתהליך אשר יעצב וישפיע על כל אחת מסוגיות אלו של חינוך, קהילה ודמוקרטיה.