למען ייעול ושיפור המענים שניתנים לכן הגננ.ות 

להלן הגורמים השונים אשר מלווים אתכן ואותך בגני הילדות והילדים

המשאבים שעומדים בפניכן:

 • מפקחת
 • מנהלת מחלקת גני הילדים
 • יועצת חינוכית
 • פסיכולוגית הגן
 • מדריכה פדגוגית
 • מובילת אשכול

מקרים חריגים אשר דורשים חובת דיווח ומעורבות רווחה (אירועים מיניים חריגים, חשד לפגיעה-אלימות, הזנחה בתוך המשפחה או פגיעה בין שני קטינים, אובדנות):

 • לשתף את פסיכולוגית הגן.
 • לדווח על המקרה בהרחבה ליועצת- במידת הצורך היועצת תנחה לגבי דיווח לרווחה
 • לעדכן את המפקחת ולציין שהמקרה הובא בפני הפסיכולוגית והיועצת.

מקרים חריגים המערבים אלימות קשה בין ילדים, אלימות של ילד כלפי איש צוות, או של איש צוות כלפי ילד וכן בין אנשי צוות:

 • דיווח מיידי במייל/הודעה למפקחת, מנהלת גני ילדים, יועצת ופסיכולוגית.
 • שיתוף של פסיכולוגית הגן ויועצת לצורך קבלת יעוץ והדרכה לגבי התערבות מתאימה.
 • שיתוף צוות ההדרכה והובלה במקרה ובהמשך- בניית תוכנית פעולה ויישומה.

מקרים של התנהגויות מאתגרות של ילדים (מיניות, בעיות התנהגות, קשיים תפקודיים והתפתחותיים משמעותיים)

 • לשתף את הפסיכולוגית ולהתחיל תהליך התערבות משותף בתוך הגן.
 • במידה ויש צורך או רצון לעדכן את המפקחת, מנהלת גני ילדים או יועצת במקרה, ניתן לכתוב מייל לכל הנ"ל בכיתוב פסיכולוגית הגן, לתאר את המקרה ולציין מה נעשה עד כה ומה מתוכנן להיעשות.
 • במידה ונעשה מיצוי של תהליך התערבות, כולל חוסר מעורבות או שיתוף פעולה של הורים- ניתן לפנות למפקחת בבקשה לקיים ועדה בינמקצועית (פרט) על הילד ומשפחתו, לאחר היוועצות עם פסיכולוגית הגן.

הבקשה לקיום ועדה תעשה על גבי מסמך מיצוי תהליכים ותועבר במייל למפקחת, מנהלת מחלקת גני ילדים, יועצת ופסיכולוגית הגן.

 • לשתף את צוות ההדרכה והובלה במקרה ובנעשה.

מקרים של תקריות מול הורים או בקשות מיוחדות של הורים (כשלים בתקשורת, תלונות ועוד)

 • דיווח מידי במייל למפקחת, מנהלת גני ילדים, יועצת ופסיכולוגית.
 • התערבות בנושא עם איש מקצוע מתאים בהתאם לאופי הבעיה.

ילד שנעדר מהגן בסיבות שונות

דיווח במייל למפקחת, מנהלת גני ילדים, יועצת ופסיכולוגית.

 • תכנון התערבות עם פסיכולוגית הגן למשפחה וילד.
 • עבור ילדים בחובה- דיווח לקצינת ביקור סדיר (קב"סית)

לגננות בגני טרום-טרום שבהן מופעלת תוכנית מעגן:

הגנים מלווים על ידי פסיכולוגיות/קלינאיות תקשורת/מרפאות בעיסוק. כאשר בגן עולה צורך לביקור של איש צוות אחר מטעם מעגן (פסיכולוגית/ק"ת/מרב"ע), ניתן לעשות זאת דרך פניה למעגניסטית ולאחר היוועצות עימה.

דרכי התקשרות:

אדווה אריאלי- מפקחת-adva0506@gmail.com

הדר פרלוב- מנהלת מחלקת גני ילדים- hadarp@gantik.org.il

סיון ניניו- יועצת חינוכית- sivaninio23@gmail.com

טלי דורי- רכזת הגיל הרך בשפ"ח- talid2@gantik.org.il

ברכה לב רן- פקידת סעד לחוק נוער- brachal@gantik.org.il

מאירה בן ישראל- קב"סית- meirab@gantik.org.il

 

לנוחיותכן.ם צירפנו איגרות רלוונטיות- מהשפ"ח באהבה