ילדים וילדות עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל

הורים לילדים/ילדות עם צרכים רפואיים ייחודיים, המחייבים התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים (כגון ליווי מסוג סייע.ת), מתבקשים לפנות למחלקת הפרט באגף החינוך. 

את הבקשה לקבלת סיוע יש לשלוח אל גלית טוילי, מח' גני ילדים לדוא"ל galitt@gantik.org.il  ולצרף את המסמכים הבאים:

 • חוות דעת רפואית עדכנית, מרופא מקצועי מטפל, המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.
 • תאריך חוות הדעת הרפואית -לא יותר משישה חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה.
 • במקרים של בקשה לטיפול פולשני - חוות דעת תפקודית.
 • את הבקשה יש להגיש עד לתאריך 01.03.2023 למחלקת הפרט.
 • פרטים בטלפון 03-5310863

להלן חוזר מנכ"ל העוסק בסייעות רפואיות בחינוך הרגיל     להלן חוזר מנכ"ל העוסק באוכלוסיות מיוחדות

 

הנגשה פרטנית לילד/ה ולהורה

בעת הרישום לגני הילדות והילדים יש להגיש בקשה להתאמת הנגשת הגן בהתאם לצריכי הילד.ה.

באם יש צורך בהנגשה יש לעדכן את מחלקת פרט באגף החינוך בדוא"ל : etiy@gantik.org.il ולצרף אישורים רפואיים.

לחצ/י לקריאה אודות  נוהל הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה 

 

גני החינוך המיוחד

בגני תקווה פועלים 6 גני חינוך מיוחד, המיועדים לילדים וילדות עם צרכים מיוחדים.

גנים אלו הם גנים על אזוריים הממוקמים ברחבי היישוב.

 • גן רימון, ארז, ברוש - גני עיכוב התפתחות ממלכתיים.
 • גן הדר – גן עיכוב התפתחות ממלכתי-דתי.
 • גן יערה - לילדים וילדות על הרצף התקשורתי. בגן זה מופעל סל בריאות מקדם באמצעות חברת טיפול-לי.
 • גן אשל - לילדים וילדות על הרצף התקשורתי. בגן זה מופעל סל בריאות מקדם באמצעות חברת טיפול-לי.

צוות הגנים כולל גננות מוסמכות חינוך מיוחד, סייעות ומטפלים/ות פרא–רפואיים בהתאם לתקנים של משרד החינוך.
לכל ילד.ה נבנית תכנית לימודים אישית עם מטרות ויעדים בנוסף לתוכנית הלימודים הכללית. ההורים שותפים בבניית התוכנית ובמעקב אחר יישומה.

ילדים וילדות אשר לומדים בגני החינוך המיוחד, הם ילדים וילדות אשר קיבלו זכאות במסגרת ועדות זכאות ואיפיון.

 • ועדות זכאות ואיפיון מתקיימות החל מחודש ינואר, בהפניית הצוות החינוכי של הגן או ההורים ומסתיימות בתאריך 15.05.2023.
  תאריך אחרון להגשת חומרים לוועדה הינו 31.03.2023.
 • לקריאה בהרחבה לחצו חינוך מיוחד והטיפול בפרט
 • השיבוץ לגני החינוך המיוחד יקבע בחודשי הקיץ על ידי ועדת שיבוץ יישובית.

 

הורים מוזמנים לפנות אל המחלקה לטיפול בפרט לצורך התייעצות בטלפון: 03-5310867 או לדוא"ל sigalc@gantik.org.il