רישום לגני הילדות והילדים

רישום לבתי ספר ולגני הילדות והילדים לשנת הלימודים תשפ"ד. 

הרישום יחל ביום שני, א' בשבט התשפ"ג (23 בינואר 2023), ויימשך עד יום ראשון, כ"א בשבט התשפ"ג (12 בפברואר 2023). חובה לקיים את הרישום במועדים אלה.

יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולרישום בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חל על ילדים בגיל 3 ואילך כמפורט.

 

גילאי הרישום

 
 
 

 

מתאריך

עד תאריך

גן חובה גיל 5

י"ד בטבת התשע"ח 1.1.2018

כ"ג בטבת התשע"ט 31.12.2018

טרום חובה

כ"ד בטבת התשע"ט 1.1.2019 

ג' בטבת התש"פ 31.12.2019

טרום טרום חובה

ד' בטבת התש"פ 1.1.2020

ט"ז בטבת התשפ"א 31.12.2020
 

 
 • כל ילד/ה ה חייב/ת ברישום לגני הילדות והילדים. ילדים/ות בגילאי 3-5 הנמצאים/ות במערכת, צריכים להירשם בכל שנה מחדש.
 • הרישום יעשה רק לתושבי/ות גני תקווה, למי שבתעודת הזהות מופיעה כתובת מגוריהם של שני ההורים בגני תקווה.
 • הרישום אינו שיבוץ! הרישום הינו תהליך בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדם/תם בתהליך השיבוץ בכפוף ליכולת הקליטה בגנים.

 • תקופת הרישום אחידה כך שאין קדימות למי שנרשם/ת ראשון/ה.

 • הודעה בדבר השיבוץ לגן-הילדים תפורסם באתר האינטרנט של המועצה-במרחב האישי לתושב -  במהלך חודש יולי 2023.

 • לתשומת לבכם/ן, החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו/ה 3 לפי חוק לימוד חובה. ויובהר, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 1.1.2021 עד 15.1.2021 (כולל).

רישום מהבית באמצעות האינטרנט - פשוט, מהיר וקל

 • הרישום יהיה פתוח לשירותכם/ן בעבור כל הגילאים במועד הרישום בלבד.
 • הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים: מספר זהות ההורה ומספר תעודת זהות הילד.ה.
 • לתשומת ליבכם/ן! פרטי זיהוי אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ במרחב האישי לתושב.
 • הקפידו על מילוי פרטים מדויקים כולל מספר טלפון ודוא"ל.
 • בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה", ישלח דוא"ל על אישור הרישום.