מערך העשרה

  •  במסגרת תכניות העשרה בכל שבוע מתקיימים שני מפגשי מוסיקה לגיל הרך ומפגש חינוך גופני.
  • הגן זוכה לסל תרבות מגוון הכולל-תיאטרון, מוסיקה, מחול, וספרות .
  • גנים מתוקשב- קידום החינוך הטכנולוגי בגן, על מנת לעודד את השימוש המושכל במחשב ותקשוב העשייה בגן ומחוצה לו.
    כל גני החובה ביישוב מחוברים לאינטרנט ומצוידים באמצעים דיגיטליים נוספים.
    הילדים עובדים באמצעות  התכניות האינטרנטיות- גוגלה והסוד של מיה               

*תכניות העשרה בגני הילדות והילדים מתקיימות במימון ההורים