גישת החינוך המונטסורי

החינוך המונטסורי נוסד לפני למעלה ממאה שנים ע"י ד"ר מריה מונטסורי באיטליה.

זוהי גישה חינוכית מבוססת מדע ותצפיות הקיימת בכל העולם במעל 30,000 גני ילדים.

על פי עקרונות הגישה ישנה חשיבות להבנת וסיפוק הצרכים הפיזיים, הרגשיים, החברתיים והאינטלקטואליים של כל ילד וילדה בהתאם לשלב ההתפתחותי בו הם נמצאים.

לסביבה המונטסורית יש חשיבות מכרעת בתרומה לפיתוח העצמאות, הסקרנות, תחושת המסוגלות והביטחון העצמי. 

הגן המונטסורי הינו "בית הילדים" - המקום של הילדים שבו מתקיימים בהרמוניה חופש וגבולות התומכים בהתפתחות הפוטנציאל האנושי של כל ילד וילדה.

העזרים המונטסוריים משלבים את תחומי כישורי החיים, פיתוח החושים, השפה והמתמטיקה כמו גם האומנות, המוזיקה והתנועה.

הגנים המונטסוריים הינם תלת-גילאיים, בהם הילדים מתנסים בהכנת מזון, תורנויות ומלאכות מגוונות.