מידע מוקדם

בדיקה מוקדמת של הצורך ברישיון עסק ושל התהליך, הדרישות והתנאים לקבלתו כמו גם של מידע על הנכס בו הנכם מתכוונים לפתוח את העסק, תוכל להקל עליכם את התהליך ולחסוך מכם הוצאות מיותרות ויכולה למנוע מכם סנקציות משפטיות ומנהליות בגין ניהול עסק ללא רישיון.
בגין הבדיקה יש לשלם אגרה כמפורט בחוק.

לאחר בדיקת המידע בעל העסק יוכל לקבל הנחיות מדויקות באשר לנושאים הבאים:

 1. סוג העסק המבוקש עפ"י החוק

 2. תחנות הרישוי הצפויות

 3. מסמכים נדרשים להגשת הבקשה

 4. מצב התאמתו לדיני תכנון ובנייה (במידה וידוע)

 5. מצבו המשפטי (במידה וידוע)

 6. דרישה לתכנית עסק

 7. הסדרי חניה נדרשים

 8. הנחיות רישוי מיוחדות כגון:

 1. התאמת שטח העסק לשימוש הנדרש. 

 2. צווי סגירה ותלונות שכנים ורשויות שניתנו לעסק הקודם שפעל במקום. 

 3. אינדיקציה על הליכים משפטיים קיימים רלוונטיים. 

 4. מתן התראה בדבר האפשרות בהוצאת היתר שימוש חורג על פי חוק התכנון והבנייה. 

 5. מתן הנחיות ומגבלות תכנון עירוניות כגון, עסקים המוגבלים במספרם, בסוגם או בגודלם, מגבלות אזוריות או פעילות לילית. 

 6. הסבר בנוגע לבעיות רישוי צפויות לאור בקשות רישוי קודמות. 

 7. היתרים נדרשים - היתר כסאות ושולחנות, היתרים להוצאת סחורה וחפצים. 

 8. הנחיות להכנת תכנית עסק חדשה או פטור מתכנית חדשה , אם הועברה הבעלות ויש המשכיות בעסק ללא שינויים מבניים.

  שים לב! ייתכן ולא כל הנתונים קיימים לצורך מסירתם במעמד מידע מוקדם. המידע המוקדם יימסר בכתב, מיד בגמר הפגישה.

זכרו: הנכם אחראים להכנת מסמכי הבקשה לרישיון.
 

מחלקת קידום ורישוי עסקים תעמוד לרשותך בהדרכה כדי לסייע בהכנת מסמכי הבקשה לרישיון עסק. לאחר שטיוטת התכנית לניהול העסק תאושר עקרונית ע"י מחלקת רישוי עסקים, תידרש לקבל אישור לתכנית העסק ע"י גורמי הרישוי השונים.

טופס בקשה למידע מוקדם ולקבלת ליווי ראשוני לעסק

*במידה ואינך יודע/ת את הכתובת המדויקת של העסק, אנא רשמי/ום "כתובת לא ידועה"