ועדה מקומית

חן סמט-אחראית תחום השבחה
מזכירות הועדה 
מחלקת פיקוח בניה ורישוי עסקים
מידע תכנוני והיתרים