מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
מספר המכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה
24/2021 עו"ס משפחה ואחראי שט"י (תחנה לייעוץ ולטיפול בחיי משפחה ונישואין) - הארכה פומבי 27/10/2021 10/11/2021
36/2021 עובד/ת שכונתי/ת עולים פומבי 27/10/2021 10/11/2021
38/2021 מדריך/ה במועדונית צמי"ד - הארכה פומבי 27/10/2021 10/11/2021
40/2021 מנהל.ת אגף חדשנות, אבטחת מידע ובקרת איכות פומבי 27/10/2021 10/11/2021
42/2021 מנהל/ת מחלקת גנים ונוף פומבי 27/10/2021 10/11/2021
39/2021 מזכיר/ה משני/ת בביה"ס פומבי 17/10/2021 31/10/2021

עבור לארכיון המכרזים