מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
מספר המכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה
23/2023 מכרז פומבי מספר 23/2023 לתפקיד אחראי.ת נושא הסעים ופרט פומבי 30/05/2023 13/06/2023
24/2023 מכרז פומבי מספר 24/2023 לתפקיד מזכיר.ה משנית - סבב פומבי 30/05/2023 13/06/2023
22/2023 מכרז פומבי מספר 22/2023 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נכסים פומבי 28/05/2023 11/06/2023

עבור לארכיון המכרזים