The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

ברוכים הבאים לגני תקווה - רישום לכיתה א' לתושב עתידי

תושבים/ות חדשים/ות בגני תקווה או כאלו שכתובתם/ן אינה מעודכנת במערכת הרישום

ברוכים וברוכות הבאים.ות לגני תקווה!

אנו נרגשים אתכם.ן לקראת העליה לכיתה א' ושמחים לקבל את ילדך/ילדתך לשנת הלימודים הבאה

המסמכים שיש לצרף:

  • תעודת זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד/ה - לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
  • ביטול רישום (גריעה) מרשות קודמת גם אם הילד/ה לא למד בפועל במערכת החינוך.
  • חוזה רכישת דירה/חוזה שכירות
  • במידה ואתם הורים גרושים/פרודים או הורה יחידני/ת-יש להדפיס את הטופס המצורף , לחתום ולצרפו בסוף השאלון-חתום.

* ניתן לשנות כתובת באתר משרד הפנים בקישור זה או, בתקופת הרישום בלבד, נציגת שירותי משרד הפנים במועצה יש ליצור קשר, לימור מעיין צפר חשאי: limorz@gantik.org.il

* רישום כוזב הוא עברה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של הילד/ה יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים.

אנא סמן (חובה) שדה חובה

בחר זרם חינוכי (חובה) שדה חובה

בחירת בית ספר- יש לבחור 3 בתי ספר כאשר אחד מהם חייב להיות בית-ספר העוגן (חובה) שדה חובה

במידה ובית ספר העוגן לא יסומן כאחת מאפשרויות הבחירה, לא נוכל להתייחס לבקשה.

במידה ואתם הורים גרושים/פרודים או הורה יחידני/ת-יש להדפיס את הטופס המצורף בתחילת עמוד זה, לחתום ולצרפו בסוף השאלון-חתום.

לבני/ביתי אלרגיה מסכנת חיים / רגישות למזון (יש להעביר לצוות הגן אישורים רפואיים) (חובה) שדה חובה

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH