קובי זמיר
מנהל אגף החינוך והנוער
03-5310866
אורלי מזרחי
מזכירת האגף
03-5310866
הדר פרלוב
סגנית מנהל אגף חינוך וממונה על החינוך הקדם יסודי
03-5310860
גלית טוילי
מזכירת מחלקת גני ילדים
03-5310863
אתי יפתח
מנהלת מחלקת טיפול בפרט ובתי ספר
03-7978738
איילת חליוה
מזכירת מחלקת הטיפול בפרט
03-5310867
מאירה בן ישראל
קצינת ביקור סדיר (קב"ס)
03-5310897
רחל דיין
קב"ס מגזר חרדי וחינוך מיוחד
03-5310856
לי רוטנברג רגב
מנהלת מחלקת קידום נוער
050-7434021
הילה שטרן
מנהלת מחלקת הנוער וצעירים
03-6047262
עירית דר שמיר
מנהלת השירות הפסיכולוגי
03-5343438