The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מסמך הבהרות 1 - מכרז לביצוע עבודות תחזוקת גינון וניקוי משטחי בטיחות דשא סינטטי במוסדות חינוך ברחבי המועצה

מסמך הבהרות 1 - מכרז לביצוע עבודות תחזוקת גינון וניקוי משטחי בטיחות דשא סינטטי במוסדות חינוך ברחבי המועצה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/07/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH