The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

להשכרת חלק ממבנה ברחוב הנגב 9 בגני תקוה גוש 6720 ח"ח 343, לצורך הפעלת גני ילדים/מעון יום

להשכרת חלק ממבנה ברחוב הנגב 9 בגני תקוה גוש 6720 ח"ח 343, לצורך הפעלת גני ילדים/מעון יום

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/09/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH