The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח לחברה לפיתוח , מכרז ארוחות מס' אא/14/2019

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח לחברה לפיתוח , מכרז ארוחות מס' אא/14/2019

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: ועדת השלושה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/08/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH