The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

ועדת השלושה החלטה על התקשרות עם הקבלן לשירותי ניהול תאום

ועדת השלושה החלטה על התקשרות עם הקבלן לשירותי ניהול תאום

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: ועדת השלושה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/09/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH