The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

ועדת שלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח גן תלת כיתתי - דרך המשי

ועדת שלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח גן תלת כיתתי - דרך המשי

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: ועדת השלושה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 21/10/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH