The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מסמך הבהרות מס' 2 - מכרז 8/2020 למתן שירותי הסעות אזרחים ותיקים למועדון חברתי בתחום גני תקווה

מסמך הבהרות מס' 2 - מכרז 8/2020 למתן שירותי הסעות אזרחים ותיקים למועדון חברתי בתחום גני תקווה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 03/11/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH