The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

ועדת השלושה החלטה על התקשרות לאספקת ריהוט וציוד

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: ועדת השלושה סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 18/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/03/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH