The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

 לאספקה, התקנה ותחזוקה של יחידת קירור מים עבור המועצה

 לאספקה, התקנה ותחזוקה של יחידת קירור מים עבור המועצה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/10/2019 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2019

 

מס' מכרז: 15/2019

מחיר מסמכים: 1,000 ₪.

סיור מציעים: 10.11.19שעה 10:00.

מועד אחרון להגשת מסמכים: בתאריך 20.2019 עד השעה 12:00 בצהריים ברחוב הגליל 48 גני תקווה.

טלפון לברורים: אמיר / חגית 03-5310881

לצפייה בפרטים ובתנאי הסף 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH