The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

לשכירת חלק ממבנה ברחוב הנגב 5 בגני תקוה גוש 6720 ח"ח 343, לצורך הפעלת משרדים ציבוריים ו/או לכל שימוש אחר המותר על פי התב"ע

לשכירת חלק ממבנה ברחוב הנגב 5 בגני תקוה גוש 6720 ח"ח 343, לצורך הפעלת משרדים ציבוריים ו/או לכל שימוש אחר המותר על פי התב"ע

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/05/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH