The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

הארכת מועד הגשת הצעות מכרז להשכרת חלק מקומה ב' במבנה בשימושים מעורבים "מע"ר צים" לצורך שימוש ציבורי כגון משרדים / מועדון / ספריה / כל שימוש אחר המותר על פי התב"ע בגוש 6717 ח"ח 279

הארכת מועד הגשת הצעות מכרז להשכרת חלק מקומה ב' במבנה בשימושים מעורבים "מע"ר צים" לצורך שימוש ציבורי כגון משרדים / מועדון / ספריה / כל שימוש אחר המותר על פי התב"ע בגוש 6717 ח"ח 279

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 16/05/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH