The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מסמך הבהרות מס' 1 - מכרז פומבי 05/2021 לשכירת חלק ממבנה ברחוב הנגב 5 בגני תקוה גוש 6720 ח"ח 343 , לצורך הפעלת משרדים ציבוריים ו/או לכל שימוש אחר המותר על פי התב" ע

מסמך הבהרות מס' 1 - מכרז פומבי 05/2021 לשכירת חלק ממבנה ברחוב הנגב 5 בגני תקוה גוש 6720 ח"ח 343 , לצורך הפעלת משרדים ציבוריים ו/או לכל שימוש אחר המותר על פי התב" ע

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/05/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH