The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

הודעה על הארכת מועד הגשת הצעות למכרז להשכרת חלק מקומה ב' במבנה בשימושים מעורבים "מע"ר צים" לצורך שימוש ציבורי כגון משרדים / מועדון / ספריה / כל שימוש אחר המותר על פי התב"ע בגוש 6717 ח"ח 279

הודעה על הארכת מועד הגשת הצעות למכרז להשכרת חלק מקומה ב' במבנה בשימושים מעורבים "מע"ר צים" לצורך שימוש ציבורי כגון משרדים / מועדון / ספריה / כל שימוש אחר המותר על פי התב"ע בגוש 6717 ח"ח 279

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/05/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH