The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

לשיקום ואחזקת שטחי גינון ברחבי המועצה המקומית גני תקווה- בוטל

לשיקום ואחזקת שטחי גינון ברחבי המועצה המקומית גני תקווה- בוטל

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/10/2019 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2019

הודעה על ביטול מכרז פומבי מס' 12/2019

לשיקום ואחזקת שטחי גינון ברחבי המועצה המקומית גני תקווה

 

המועצה מודיעה בזאת כי נוכח רצון לביצוע שינוי מהותי בתנאי המכרז ובכלל זה בנוגע לבחירת הזוכה, החליטה המועצה לבטל המכרז שבנדון ולפרסם מכרז חדש בעניין. ככל שפניתם למועצה ורכשתם את מסמכי המכרז, יוחזר לכם כספכם או ימסרו לכם מסמכי המכרז החדש ללא עלות נוספת.

בכבוד רב, המועצה המקומית גני תקווה 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH