The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

לביצוע עבודות פיתוח של שטחי גינון ברחבי המועצה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/10/2019 תאריך סגירת המכרז: 18/12/2019

 

מס' מכרז: 11/2019

מחיר מסמכים: 1,000 ₪.

סיור באחד מהמועדים הבאים: 12.11.19שעה 10:00, או 13.11.12 שעה 10:00.

מועד אחרון להגשת מסמכים: בתאריך 21.11.2019 עד השעה 12:00 בצהריים ברחוב הגליל 48 גני תקווה.

טלפון לברורים: אמיר / חגית 03-5310881

לצפייה בפרטים ובתנאי הסף 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH