The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מסמך הבהרות מס' 1 מכרז פומבי לאספקת ספרי לימוד למוסדות חינוך ברחבי המועצה

מסמך הבהרות מס' 1 מכרז פומבי לאספקת ספרי לימוד למוסדות חינוך ברחבי המועצה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH