The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 2021/26 לתפקיד רכז נוער רשותי, תנועות וארגוני נוער והכנה לצה"ל

מכרז פומבי מספר 2021/26 לתפקיד רכז נוער רשותי, תנועות וארגוני נוער והכנה לצה"ל

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזי כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 15/07/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH