The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

שצ"פ קרדן ועבודת פיתוח שונות - סיכום הצעת מחיר במסגרת מכרז 25/2020

שצ"פ קרדן ועבודת פיתוח שונות - סיכום הצעת מחיר במסגרת מכרז 25/2020

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: ועדת השלושה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH