The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מענה לשאלות הבהרה - קול קורא 9/21 להפעלת רכב שיתופי בגני תקווה

מענה לשאלות הבהרה - קול קורא 9/21 להפעלת רכב שיתופי בגני תקווה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מאגר "קולות קוראים" סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH