The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 11/2021 למתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום עיר חכמה

מכרז פומבי מס' 11/2021 למתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום עיר חכמה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/10/2021 רכישת המכרז
חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH