The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

הזמנה להציע הצעות מחיר למתן זיכיון לתפעול דוכני מזון ומוצרי סדקית באירועי יום העצמאות 2022

הזמנה להציע הצעות מחיר למתן זיכיון לתפעול דוכני מזון ומוצרי סדקית באירועי יום העצמאות 2022

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מאגר "קולות קוראים" סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/12/2021 רכישת המכרז
חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH