The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: ליסינג לכלי רכב מס' מכרז: לת/15/2021

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: ליסינג לכלי רכב מס' מכרז: לת/15/2021

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: ועדת השלושה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 30/12/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH