The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי יעוץ ארגוני - מסמך הבהרות 1 - 17.11.19

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי יעוץ ארגוני - מסמך הבהרות 1 - 17.11.19

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 20/11/2019

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH