The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

להשכרת מבנה ברחוב הנגב 11 גוש 6720 ח"ח 149 , לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום

להשכרת מבנה ברחוב הנגב 11 גוש 6720 ח"ח 149 , לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 08/02/2022 רכישת המכרז
חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH