The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 1/2022 - להפעלת מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ברחוב דרך המשי 11 בגני תקווה

מכרז פומבי מס' 1/2022 - להפעלת מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ברחוב דרך המשי 11 בגני תקווה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/02/2022 רכישת המכרז
חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH