The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 3/2022 לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים

מכרז מספר 3/2022 לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 06/03/2022 רכישת המכרז
חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH