The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

הזמנה להציע הצעות להקמה והפעלה של מרכז למידה למתמטיקה בתיכון "מיתר" בגני תקווה

הזמנה להציע הצעות להקמה והפעלה של מרכז למידה למתמטיקה בתיכון "מיתר" בגני תקווה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/12/2019

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH