The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

להשכרת מבנה ברחוב הנגב 11 גוש 6720 ח"ח 149 לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום

להשכרת מבנה ברחוב הנגב 11 גוש 6720 ח"ח 149 לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 27/03/2022 רכישת המכרז
חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH