The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

ביצוע שירותי אכיפת איסורי חניה ופיקוח משולב

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 14/06/2022 רכישת המכרז

ביצוע שירותי אכיפת איסורי חניה ופיקוח משולב

הקובץ המצ"ב הינו קובץ מקוצר מונגש, לקבלת הקובץ המלא יש לשלוח פניה למייל מכרזים המצויין בתנאי המכרז בצירוף קבלה על רכישת המכרז.

למסמך הבהרות 1 לחצו כאן 

למסמך הבהרות 2 לחצו כאן 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH