The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

להשכרת 3 כיתות גן בגוש 6720 ח"ח 335 ו- 336 , עמק זבולון 6, לצורך הפעלת מעון יום מוכר ומפוקח הפונה לזרם הדתי 

להשכרת 3 כיתות גן בגוש 6720 ח"ח 335 ו- 336 , עמק זבולון 6, לצורך הפעלת מעון יום מוכר ומפוקח הפונה לזרם הדתי 

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 14/06/2022 רכישת המכרז
חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH