The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מסמך הבהרה מס' 1 למכרז מס' 22/2019 - לשיקום ואחזקת שטחי גינון ברחבי המועצה המקומית גני תקווה.

מסמך הבהרה מס' 1 למכרז מס' 22/2019 - לשיקום ואחזקת שטחי גינון ברחבי המועצה המקומית גני תקווה.

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 18/12/2019

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH