The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מתן שירותי אספקה ותחזוקת מתקני אצירה לפסולת אריזות קרטון ופינוי תכולתם למיחזור

מתן שירותי אספקה ותחזוקת מתקני אצירה לפסולת אריזות קרטון ופינוי תכולתם למיחזור

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 28/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 23/01/2020

מחיר מסמכים: 500 ₪.

סיור מציעים בתאריך 10.12.2019 שעה 10:00.

מועד אחרון להגשת מסמכים: בתאריך 25.12.19 עד השעה 12:00 בצהרים ברחוב הגליל 48 גני תקווה.

טלפון לברורים: אמיר / חגית 03-5310881

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH