The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

הזמנה להציע הצעות עבור זכות שימוש במתחם משרדים / קליניקות המצוי במרכז "פלאים" ברחוב דרך האגמים 9 בגני תקווה

הזמנה להציע הצעות עבור זכות שימוש במתחם משרדים / קליניקות המצוי במרכז "פלאים" ברחוב דרך האגמים 9 בגני תקווה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזי החברות העירוניות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 07/08/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH