The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מסמך הבהרה מס' 3 למכרז מס' 11/2019 - לביצוע עבודות פיתוח גינון

מסמך הבהרה מס' 3 למכרז מס' 11/2019 - לביצוע עבודות פיתוח גינון

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 06/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 18/12/2019

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH