The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

למתן שירותי ייעוץ וליווי הליכי רכש ואינוונטר

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/09/2022 רכישת המכרז
מועד אחרון לשאלות הבהרה:  15.09.2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH