The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

בקשה לקבלת מידע בעניין הפעלת מיזם / פלטפורמה נסיעה שיתופית במוניות פרטיות בגני תקווה

בקשה לקבלת מידע בעניין הפעלת מיזם / פלטפורמה נסיעה שיתופית במוניות פרטיות בגני תקווה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מאגר "קולות קוראים" סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 05/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 13/09/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH