The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

לאיסוף ופינוי פסולת ביתית מעורבת ופסולת אריזות תכולת כלי האצירה הכתומים משטח השיפוט של מועצה מקומית גני תקווה

לאיסוף ופינוי פסולת ביתית מעורבת ופסולת אריזות תכולת כלי האצירה הכתומים משטח השיפוט של מועצה מקומית גני תקווה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 25/12/2022 רכישת המכרז

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH