The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מסמך הבהרה מס' 3 למכרז מס' 22/2019 - לשיקום ואחזקת שטחי גינון ברחבי המועצה המקומית גני תקווה

מסמך הבהרה מס' 3 למכרז מס' 22/2019 - לשיקום ואחזקת שטחי גינון ברחבי המועצה המקומית גני תקווה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 18/12/2019

מצ"ב מסמך הבהרות מס' 3 למכרז תחזוקת גינון - 22/2019 - בבקשה להוסיף שורה:

מסמך הבהרה מס' 3 למכרז מס' 22/2019 - לשיקום ואחזקת שטחי גינון ברחבי המועצה המקומית גני תקווה

מצ"ב הקובץ המונגש.

לא לשכוח לעדכן במועד אחרון להגשה - 18/12/19.
 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH