The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

לעריכת ביטוחי רכוש וחבויות למועצה המקומית גני תקווה ולתאגידיה העירוניים החל משנת 2023

לעריכת ביטוחי רכוש וחבויות למועצה המקומית גני תקווה ולתאגידיה העירוניים החל משנת 2023

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 25/12/2022 רכישת המכרז

ניתן להגיש שאילתות ובקשות הבהרה ליועצי המשרד – משרד ל.ה.ד. לאובר יועצים בע"מ, עם העתק למחלקת מכרזים של המועצה (להלן: "המנהל"בכתב, באמצעות אימייל: liat@lhd.co.ilarie-lauber@lhd.co.ilmichrazim@gantik.org.il  (יש לשלוח לשלושת כתובות הדוא"ל), וזאת לא יאוחר מיום שלישי 13.12.2022  בשעה 14:00.

ניתן להגיש את המכרז עד ליום ראשון, 25.12.2022 עד השעה 14:00.

למסמך הבהרות מס' 1 לחצו כאן 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH