The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

לשכירת חלק ממבנה ברחוב הנגב 9 בגני תקוה גוש 6720 ח"ח 343 ,לצורך הפעלת משרדים ציבוריים ו/או לכל שימוש אחר המותר על פי התב"ע (ללא קבלת קהל)

לשכירת חלק ממבנה ברחוב הנגב 9 בגני תקוה גוש 6720 ח"ח 343 ,לצורך הפעלת משרדים ציבוריים ו/או לכל שימוש אחר המותר על פי התב"ע (ללא קבלת קהל)

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 14/02/2023 רכישת המכרז

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH